Banner Thuiswinkel Business Partner

Actuele (pers)berichten

10/12/2009

PERSBERICHT

BDMA—Taskforce Legal—Commercial Practices

De zaakvoerder van Adjura België BVBA, Serge van Nuijs, heeft op de ledenvergadering van BDMA vzw zijn mandaat als Voorzitter van de Taskforce Legal-Commercial Practices met onmiddellijke ingang ter beschikking gesteld.

Als toelichting voor zijn beslissing verwijst hij naar de op 10 december 2009 gehouden algemene ledenvergadering van BDMA. De leden van de vereniging zijn in de agenda onvolledig voorgelicht over nieuwe en verstrengde regels die voor hen gelden en die voortvloeien uit de ter vergadering goedgekeurde wijziging van de Deontologische Code, terwijl deze wijzigingen evenmin vooraf ter beschikking zijn gesteld aan of beoordeeld zijn door de Legal Taskforce van BDMA. Ter vergadering heeft hij zijn bezwaren tegen deze gang van zaken toegelicht; hij heeft tevens gemeld dat de ledenvergadering zelf niet conform artikel 21 der statuten van de vereniging was bijeengeroepen en dat de genomen besluiten derhalve vernietigbaar zijn.

Serge van Nuijs betreurt de genomen beslissing, doch acht het ter beschikking stellen van zijn mandaat een onvermijdelijk uitvloeisel van de gang van zaken. Hij heeft bij herhaling het functioneren van de Taskforce binnen het BDMA aangekaart, doch helaas zonder gevolg.

 

Voor nadere informatie over dit bericht:

Serge van Nuijs/ADJURA BELGIË BVBA  – Transvaalstraat 15  – 2600 Berchem

Telefoon:              03– 457 5173

Telefax:          03– 455 5032

e-mail:           vannuijs@adjura.be

www.adjura.bewww.adjura.biz